Symbolické myšlení - podrobné informace o kurzu

Symbolické myšlení nebude součástí TSP v roce 2015. Nelze však vyloučit, že některé části symbolického myšlení budou použity v subtestu numerické myšlení. Proto tento kurz zatím ponecháváme v nabídce jako nepovinný a doporučujeme studentům si jej alespoň zběžně projít.

Kurz symbolického myšlení vychází z testů studijních předpokladů v letech 2003 až 2013. Úlohy, tohoto subtestu bývají částečně provázány se subtestem prostorové představivosti a numerického myšlení, některé typy úloh se v různých letech objevují v různých subtestech.

Tento kurz je zaměřen na procvičení hledání vztahů mezi symboly, dále na schopnost zobecňovat na základě konkrétního příkladu nebo naopak aplikovat obecné postupy v konkrétních případech. Těmto úlohám se věnujeme v několika kapitolách.

V další kapitole ukazujeme různé metody k zašifrování či dešifrování symbolických zpráv a jednu kapitolu věnujeme také úlohám, které jsou založeny na schopnosti řešit hádanky. Poslední kapitola je věnována úlohám, ve kterých symboly obsahují matematickou informaci.

Procvičení dostatečného počtu úloh je velmi důležité. Jednak napomůže zvolit efektivnější postup u obdobných úloh, a také pomáhá vypořádat se s úlohami zcela novými. V našem kurzu postupujeme didakticky od jednoduššího k obtížnějšímu tak, aby probíraná látka na sebe co nejvhodněji navazovala.


jak objednat    

Obsah kurzu

  • 80 typových úloh, přehledně členěných do 8 kapitol
  • Ke všem příkladům jsou uvedeny řešení s podrobnými komentáři
  • Nechybí tipy, rady a doporučení autorů, kteří se testy studijních předpokladů systematicky zabývají od jejich počátku.
  • Vstupní test s 10 otázkami
  • Závěrečný test s 10 otázkami
  • Seznam použitých a doporučených pramenů
Přibližná doba studia: 8 hodin (studovat můžete samozřejmě po částech, není nutné projít celý kurz najednou)

Cena

  • Cena za kurz je 120 Kč
  • Akční nabídka - při uhrazení čtyř kurzů dostanete všechny zbývající zdarma.

Dostupnost

Všechny kurzy, zpřístupněné na základě objednávky budou přístupné do 15. září 2018. I po prostudování kurzu se k němu tedy ještě můžete vrátit a všechno si zopakovat. Počet vašich přístupů není nijak omezen, vstup do kurzu je však licenčními podmínkami limitován vždy pouze na jednoho studenta.

(Pro přijímačky v roce 2015 aktualizováno 9.11.2014)

platba na účet a info k objednávce    

zpět na seznam kurzů