Přípravné kurzy na VŠ - testy studijních předpokladů

Testy studijních předpokladů k přijímačkám na Masarykovu univerzitu v Brně − TSP MU. (více)

SCIO testy OSP k přijímačkám na desítky fakult a stovky oborů v Česku i na Slovensku. (více)

Za osm let existence prošlo přípravnými kurzy na VŠ Aleph.cz několik tisíc spokojených studentů. (ohlasy)

Pokud vás jako přijímací zkoušky čekají TSP MU
nebo SCIO testy, najdete u nás vše potřebné. (více)

 

Internetové
kurzy

Na TSP MU a SCIO TESTY se připravíte na svém počítači z domu.

Zaregistrujte se a získejte
jeden kurz zdarma

Prezenční
kurzy

Bonus v ceně kurzu TSP MU:
internetové kurzy ZDARMA.

Seznam termínů kurzů
a přihlášky

TSP
nanečisto

Zkuste si atmosféru přijímaček na Masarykovu univerzitu předem.

Podrobné informace
a přihláška

 

TSP MU - chci vědět více

TSP (testy studijních předpokladů) zavedla v roce 2003 Masarykova univerzita v Brně jako první vysoká škola u nás. Jde o jednotný test pro většinu fakult, kterého se uchazeč účastní pouze jednou a výsledek se započítává pro všechny obory, na něž se hlásí.

Jednotný TSP netestuje znalosti, ale schopnosti studenta v různých oblastech, které v souhrnu určují, jaké jsou jeho předpoklady pro úspěšné absolvování vysokoškolského studia. V případě brněnské Masarykovy univerzity mezi tyto schopnosti patří verbální myšlení, analytické a logické myšlení, numerické myšlení a schopnost abstrakce při „počítání“ se symboly, kritické myšlení, prostorová představivost a všeobecný přehled. Všechny tyto oblasti jsou obsahem testových úloh v TSP.

Některé fakulty Masarykovy univerzity k TSP přidávají ještě svůj vlastí oborový test, Právnická fakulta, Fakulta informatiky a převážná většina oborů na Ekonomicko-správní fakultě už nemají žádné další zkoušky a výsledek v TSP je jediným kritériem pro přijetí.

Další podrobnosti o TSP najdete na našich samostatných stránkách.

Scio testy - chci vědět více

Scio testy je zažitý název pro testy obecných studijních předpokladů (OSP), které z USA do českých podmínek přenesla společnost Scio a kterých je možné se zúčastnit v rámci Národních srovnávacích zkoušek, pořádaných touto společností.

Spolu s TSP Masarykovy univerzity v Brně tvoří scio testy OSP nejrozšířenější testy v přijímacích zkouškách na české vysoké školy. Setkáte se s nimi například u přijímaček na právnické fakulty v Praze, Olomouci a opět také v Plzni. Největší fakultou, která používá scio testy v rámci NSZ je Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity. Mezi další patří Národohospodářská fakulta VŠE, ekonomické fakulty na VŠB-TU v Ostravě, na Univerzitě v Pardubicích, na ZČU v Plzni a na UTB ve Zlíně a mnohé další obory na dalších vysokých školách.

Po určitém laborování v posledních několika letech byl od školního roku 2013-2014 opuštěn model základní a rozšířené části. Scio testy nyní mají jenom jednu verzi s 90 úlohami, která se skládá z oddílů verbálního, logického, argumentačního a kvantitativního.

Další podrobnosti o scio testech najdete na našich samostatných stránkách.

Další nabídka

TSP ÚLOHY - SEMINÁŘ ZDARMA

Bezplatný internetový seminář pro přípravu
k Testům studijních předpokladů na Masarykovu univerzitu v Brně najdete na www.tsp-ulohy.cz .

O PŘIJÍMAČKÁCH A SCIO TESTECH

Potřebujete s něčím poradit, na něco se zeptat?
Sháníte použité scio testy nebo jen výsledky?
Zkuste diskuzní fórum www.prijimacky-nsz.cz.

31.ledna 2022

Po loňských on-line přijímačkách plánuje Masarykova univerzita letos opět přijímačky s osobní účastí uchazečů, pokud to epidemiologická situace dovolí. TSP tak bude opět v plné verzi - 60 otázek v 6 subtestech na 100 minut.

30.ledna 2017

Po dvou letech čeká TSP MU opět změna, myslete na to při přípravě podle starších testů. Změn nění tolik jako před dvěma lety, ale něco bude letos přece jenom trochu jinak - podrobnosti najdete v tomto článku.

Archiv aktualit