Několik informací o testech studijních předpokladů a našich kurzech

Už osmým rokem letos Masarykova univerzita Brno použije pro přijímací zkoušky na sedm z devíti fakult jednotný test. Masarykova univerzita jej nazvala test studijních předpokladů. Na Právnickou fakultu, některé obory na Ekonomicko-správní fakultě a na Fakultu informatiky je úspěšné zvládnutí testu studijních předpokladů jediným kritériem pro přijetí či nepřijetí studenta ke studiu.

Filosofická fakulta, Pedagogická fakulta, Fakulta sportovních studií a Přírodovědecká fakulta je používá jako významnou součást přijímací zkoušky, doplněnou navíc oborovými testy.

Testy studijních předpokladů se nepoužívají pouze na Fakultě sociálních studií, která dlouhodobě využívá scio testy (podrobněji na http://nsz.aleph.cz) a na Lékařské fakultě, která je od roku 2005 zrušila. Zjistili zde totiž, že v testu studijních předpokladů uspějí obvykle jiní lidé, než v oborových testech, a že lepší výsledky v prvních letech studia na Lékařské fakultě měli spíše ti, kteří uspěli v oborových testech.

Test studijních předpokladů (TSP)

V prvních čtyřech letech (2003-2006) vytvořila Masarykova univerzita vždy 8 různých variant testů. Každý test obsahoval 80 otázek, rozdělených do 8 částí po deseti otázkách. Těmto částem se říká subtesty a každý z nich je zaměřen na trochu jinou oblast lidského myšlení. Na řešení testu byl čas 80 minut, průměrně tedy minuta na otázku.

Od dalších přjímaček (2007) se testy studijních předpokladů začaly měnit. Nejprve ubylo otázek, každý z 8 subtestů jich měl pouze 8 a čas na řešení zůstal stejný. Úlohy byly znatelně obtížnější - podle statistik, které Masarykova univerzita zveřejnila, až příliš.

Nejnovější TSP - od roku 2008

Poslední výrazná změna byla učiněna v roce 2008, test studijních předpokladů se ustálil na sedmi subtestech po deseti otázkách, subtesty Úsudky a Analytické myšlení byly sloučeny do jednoho. Ke každé otázce je pět nabízených možností, z nichž právě jedna je správná. Za správnou odpověď se přičítá 1 bod, za otázku, která není zodpovězena je 0 bodů a od roku 2008 se za chybnou odpověď odečítá 0,25 bodu. Toto číslo je stanoveno tak, aby statisticky platilo, že uchazeč, který všechny odpovědi náhodně natipuje, získá z testu 0 bodů. Pro uchazeče je řešení testu trochu náročnější, protože musí zvažovat, zda se mu správnou odpověď vyplatí tipnout, když si není zcela jistý, nebo ne. Tento princip však používají podobné testy obecných studijních předpokladů společnosti SCIO už dlouhou dobu.

Změna v roce 2010

Jedinou změnou, kterou testy studijních předpokladů na Masarykovu univerzitu v Brně doznají v tomto roce, je prodloužení času k řešení. Ten byl v tomto roce stanoven na 100 minut, takže na jednu otázku v průměru vychází téměř minuta a půl. Jak dokládají statistiky, je Test studijních předpokladů poměrně obtížný, takže není nutné stihnout správně vyřešit všechny otázky. Podle statistik například v minulém roce stačila polovina možných bodů (tj. 35 ze 70) na to, aby uchazeč dosáhl percentilu 90 (o percentilech podrobněji zde). To je hodnota, která v loňském roce dostačovala k přijetí na prakticky libovolný obor na Masarykově univerzitě. V letošním roce lze předpokládat, že se nutný počet bodů bude díky přidanému času nepatrně vyšší.

Co vás tedy letos na testech studijních předpokladů čeká? Přehledně shrnuto:

  • 70 otázek, řazených do 7 subtestů po 10 otázkách
  • na každou otázku 5 nabízených odpovědí a)-e), z nichž právě jedna je správná
  • za správnou odpověď 1 bod, za špatnou -0,25 bodu, za žádnou 0 bodů
  • čas na řešení testu 100 minut, na jednu otázku tedy necelou minutu a půl; čas je k dispozici pro celý test a je na uchazeči, kolik času věnuje kterému subtestu
  • vzledem k obtížnosti testu a tomu, že pro dobrý výsledek stačilo v minulosti správně zodpovědět méně než polovinu otázek, je doporučeno vybírat si části, které uchazeč zvládne nejlépe
  • výsledek uchazeče se určí jako tzv. percentil - každý je ohodnocen číslem, které značí, kolik uchazečů z těch, kteří psali stejný test má stejně nebo méně bodů, než on

On-line kurzy aleph.cz

On-line kurzy, které nabízíme, vytvořili lektoři, kteří mají s testy studijních předpokladů bohaté zkušenosti, protože se jimi zabývají už od jejich vzniku v roce 2003. Sledují trendy, kterými se testy ubírají a úlohy pro kurzy pečlivě vybírají a analyzují. Každému subtestu je věnován jeden kurz, ve kterém jsou úlohy rozčleněny do 5-10 kapitol podle typů úloh, které se v jednotlivých subtestech objevují.

V našich kurzech se studenti dozví, jak rychle řešit i ty nejobtížnější úkoly. Nechybí různé tipy, rady a doporučení, které naši lektoři během času získali mimo jiné i výukou a také tím, že přijímačky sami absolvovali, aby na vlatní kůži poznali atmosféru a pocity, které studenti při přijímačkách zažívají.

Samozřejmě nemůžeme přesně vědět, jaké otázky letos v testech budou, tyto informace Masarykova univerzita velmi pečlivě tají a neznají je samozřejmě ani lektoři kurzů, pořádaných přímo fakultami Masarykovy univerzity. Podrobným rozborem testů z předchozích let se však snažíme najít směr, jakým se budou dále ubírat. Díky tomu se nám už podařilo odhadnout a do kurzů zařadit i některé nové typy úloh, které se potom v přijímačkách skutečně objevily. Z těchto důvodů kurzy nezůstávají stejné, ale pravidelně je pro každé přijímačky aktualizujeme.

I když subtesty Úsudky a Analytické myšlení jsou spojeny do jednoho, v naší nabídce najdete stále oba kurzy, protože sloučením do jednoho kurzu by vznikl kurz nepřiměřené délky. Zároveň se obě oblasti značně odlišují, proto jsme je ponechali ve dvou různých testech.

(Pro přijímačky v roce 2010 aktualizováno 11.2.2010 )

Podrobné informace o jednotlivých kurzech
Objednávka kurzů